SV

Ångerrätt och återbetalning

Ångerrätt

Solskyddsbutiken.se (Huber Sverige AB) tillverkar solskydd som är specifikt gjorda för dig, personifierade. Eftersom dessa varor är specialtillverkade efter dina anvisningar innebär det att vi inte kan ge ut någon ångerrätt på dessa varor.

Återbetalning

I de fall återbetalningar är aktuella så görs detta i första hand genom återinsättning på kontokort/bankkonto som användes vid beställning, eller till ett av dig angivet bankkonto.