SV

Köpvillkor

Allmänt

Nedanstående allmänna villkor gäller vid köp av produkter från Solskyddsbutiken.se (Huber Sverige AB). I den mån inget annat stadgas nedan eller annars avtalats mellan Huber Sverige AB och köparen (”Kunden”) gäller köplagen (1990:931) vid köp mellan Solskyddsbutiken.se (Huber Sverige AB) och näringsidkare respektive konsumentköplagen (1990:932) vid köp mellan Huber Sverige AB och konsument.

Alla priser är inklusive moms om inget annat anges i offert. Priset är beräknat utan frakt. Eventuell frakt framgår i offert. Bekräftad order går ej att makulera då varje order tillverkas efter kundens önskemål. Godkänd beställning går inte att göra ändringar på. När du väl skickar in din beställning av måttanpassade varor, kan ändringar ej göras. Vid annullering av ej levererad order kommer Solskyddsbutiken.se (Huber Sverige AB) att kräva full ersättning för samtliga kostnader som Solskyddsbutiken.se (Huber Sverige AB) har haft i samband med ordern. Var därför noggrann med att kontrollera att allt stämmer i din beställning innan du godkänner. Annullering av order för företag: Annullering av order ej möjlig. Solskyddsbutiken.se (Huber Sverige AB) äger alla produkter tills dess att hela fakturan är betald.

Köpvillkor

När du har lagt din beställning träffas avtal om köp mellan dig och Solskyddsbutiken.se (Huber Sverige AB). En bekräftelse skickas ut till den e-postadress som du har angivit vid beställningen. Vi reserverar oss mot fel i prislistan. Rätt till ändringar förbehålles om det är uppenbart felaktigt pris som är angett på orderbekräftelsen. Försäljning till minderåriga (under 18 år) godkännes ej utan målsmans godkännande.

Förskottsbetalning

Vid eventuell beställning per mail skickas en fakturan med betalningsvillkor 10 dagar. Då våra produkter är anpassade efter kundens önskemål tillverkas produkterna först efter erhållen inbetalning.

Tvist

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med vår kundservice. Om tvisten kvarstår tillämpar Solskyddsbutiken.se (Huber Sverige AB) (Bolaget) så kallad alternativ tvistlösning. Det innebär att om du som konsument har ett krav som Bolaget avslår har du möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Bolaget förbinder sig då att följa ARN:s utslag.
Du som konsument kan alltid vända dig till ODR som tvistlösningsorgan. Du kan läsa mer på EU-kommissionens webbplats.

Allmänna Reklamationsnämnden Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm.